Fasehuizen de Schakel locaties

Fasehuizen de Schakel locaties

Fasehuizen de Schakel biedt woonbegeleiding aan 15 jongeren of (jong)volwassenen. Het betreft vier fasehuizen, waarin bewoners van minimaal 15 jaar met een (lichtverstandelijke) beperking, psychiatrische problematiek, gedragsproblematiek en bijkomende problematieken begeleid worden richting zelfstandigheid. Het betreft een kleinschalige woonvorm waarbij aandacht is, voor zowel het individu als groepsniveau. De begeleiding verloopt gefaseerd van intensief naar lichter en die aansluit conform de persoonlijke behoeftes en het ontwikkelingsniveau van de bewoner. Wanneer de vaardigheden en de sociaal emotionele toestand van de jongere een bepaald niveau bereikt, zal hij of zij doorstromen naar een volgende fase. Een jongere kan tussentijds instromen in een bepaalde fase. Dit is afhankelijk van zijn of haar competenties en sociaal emotionele toestand. In de beginfase kan de jongere ten alle tijden beroep doen op de begeleiding en gebruik maken van gezamenlijke activiteiten. Daarnaast staat relatieopbouw centraal in de 1e fase. Een jongere die in de 2e fase zit wordt geleerd steeds meer zelfstandig zaken op te pakken. Vanuit daar ontstaat een aanpak waarbinnen een bewoner binnen hun mogelijkheden worden voorbereid op volwaardige participatie binnen de maatschappij. Het betekent dat de bewoners zich kunnen handhaven binnen hun eigen sociale netwerk, deelnemen aan scholing en/ of reguliere arbeid, hetzij dagbesteding. De Schakel zal de bewoners geleidelijk loslaten (indien mogelijk). Tevens hebben we te maken met een groep jongeren die levenslang, afhankelijk zal blijven van zorg en ondersteuning Via ambulante begeleiding kunnen deze jongeren verder begeleidt worden in samenwerking met acht verschillende gemeenten (opdrachtgever).

Hulpverlening

Tijdens het verblijf in het Fasehuis krijgt iedere jongere een persoonlijk begeleider onder supervisie van een gedragswetenschapper. De persoonlijke begeleider is een professional die de zorg coördineert en als eerste aanspreekpunt fungeert. In het begin krijgt de jongere de tijd om te wennen en wordt er geprobeerd om beter zicht te krijgen in de wensen, mogelijkheden, beperkingen, sociale vaardigheden, draagkracht en psychisch functioneren, omgevingsfactoren en systeem. De begeleiding observeert de jongere in deze wenperiode, ook wel: observatieperiode genoemd. Wekelijks vinden er gesprekken plaats tussen de jongeren en de persoonlijke begeleider. Daarnaast worden er bij behoefte gesprekken gepland met de behandelaar en kan er externe zorgverleners worden ingezet. Hierbij kan gedacht worden aan verschillende therapievormen.
De persoonlijk begeleider onderhoud het contact met de betrokkenen. Dit om zodoende het traject van de bewoner in kaart te brengen. In gesprekken en vergaderingen worden bewoners besproken, om zodoende hulpverlening op maat aan te bieden. Wij van de Schakel vinden het systeem en netwerk van de bewoners belangrijk en onderhouden contact over ontwikkeling en andere bijkomende zaken. Dit wordt alleen gedaan, wanneer de bewoner (boven de 16) dit ook wil. Het gaat om hen. Tevens wordt er bij de Schakel een leer-werktrajectplaats aangeboden voor max 2 jongeren, om in een veilige omgeving werkfit te worden. Dit gaat in samenwerking met het UWV en Laborijn.

Huizen
Fasehuizen de Schakel locaties kent vier huizen, genaamd Ballenhuis, Bouwhuis, Beeldhuis en Hooghuis. Het afgelopen jaar is gefocust op individu. Er wordt niet standaard gestart bij voorheen Ballenhuis (eerste fase). De focus ligt op de problematiek van de desbetreffende jongere, de eventuele risico’s voor de jongere zelf en medebewoners, leeftijd en type jongere m.b.t. de combinatie. Hierop wordt een passende plek bij 1 van de vier huizen gecreëerd. De ideale wooncombinatie is lastig. De fasering wordt per jongere ingeschaald. Hierdoor worden de jongere die fase 1 genieten gemotiveerd geraakt door fase 2 bewoners. Fase 2 bewoners zetten hierdoor een rolmodel neer.

De Oaverstap

Per 1 december 2021 opende de Schakel ‘de Oaverstap’ in Terborg. Het betreft een pand, waarbij 4 studio’s zijn gecreëerd voor onze jongeren. Deze studio’s zijn voorzien van een woonkamer en slaapkamer.

Deze vorm van wonen is beschut van aard. Begeleiding is hier 24 uur beschikbaar . Ook is er dagelijks begeleiding aanwezig.  In de Oaverstap wordt een grotere mate van zelfstandigheid verwacht. Zelfstandigheid op het gebied van opstaan, zelfzorg, koken en huishouding. De laatste fase naar het volledige zelfstandigheid.

Wenst u meer informatie neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.