Iedereen heeft recht op een zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens. De Schakel gaat integer, transparant en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij voelen ons verantwoordelijk voor het bewaken van privacygevoelige persoonsgegevens die, in vertrouwen, aan ons verstrekt zijn.

De Schakel Fasehuizen heeft een onafhankelijke functionaris gegevensbescherming (FG). De functionaris ziet toe op de omgang met persoonsgegevens binnen de organisatie en is het eerste aanspreekpunt voor de mensen wiens persoonsgegevens door de organisatie worden verwerkt.

Als u vragen heeft over gegevensbescherming door De Schakel, kunt u contact opnemen met Cynthia Zweeris.

Privacyverklaring

De Schakel kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring.
Wij adviseren u daarom om deze regelmatig te bekijken.

Cynthia ZweerisECKG LOGO Fasehuizen de Schakel
Functionaris gegevensbescherming
Telefoon: 023-7001210
Bereikbaar op werkdagen tussen 09..00 – 12.00