Samenwerkingen

Wanneer jongeren baat hebben bij specialistische zorg wordt dit middels een verwijzing bij de huisarts in gang gezet.
Jongeren met verslavingsproblematiek worden veelal doorverwezen naar Tactus Verslavingszorg, Iriszorg en Verslavingszorg Achterhoek.
Wanneer onderzoek en behandeling gewenst is worden de jongeren doorwezen naar psychologenpraktijken in de omgeving.
Hierbij kan gedacht worden aan Praktijk Kramer en Mentaal Beter en GGnet.

De aanvullende expertises zorgen dat naast woon of ambulante begeleiding de jongeren de meest passende zorg krijgen.

De Schakel zorgt dat samenwerkingsovereenkomsten overlegt worden.

Samenwerkende gemeenten Centraal Gelderland.

We werken samen met de gemeenten in het Sociaal domein Achterhoek