De Schakel is HKZ gecertificeerd. Het HKZ keurmerk staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Bij HKZ-certificatie toetst een externe certificerende instelling of het kwaliteitssysteem van de instelling voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ-normen. Deze toetsing vindt plaats door een door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerde certificatie-instelling.

Kiwa heeft de certificering voor ons HKZ keurmerk afgegeven. Kiwa is een onafhankelijke organisatie die hoogwaardige certificering verzorgt en staat voor duurzaamheid, kwaliteit en betrouwbaarheid.

De Schakel is een gecertificeerd SBB leerbedrijf. Doordat we gecertificeerd zijn voldoen we aan de hoge eisen die de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven stelt aan leerbedrijven.