Samenwerkingen

Gemeente Winterswijk

Gemeente Doetinchem

Gemeente Winterswijk

Keurmerken

De Schakel is HKZ gecertificeerd. Het HKZ keurmerk staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Bij HKZ-certificatie toetst een externe certificerende instelling of het kwaliteitssysteem van de instelling voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ-normen. Deze toetsing vindt plaats door een door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerde certificatie-instelling.

De Schakel is een gecertificeerd SBB leerbedrijf. Doordat we gecertificeerd zijn voldoen we aan de hoge eisen die de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven stelt aan leerbedrijven.

De Schakel is aangesloten bij Kiwa NV is een Nederlands bedrijf voor testen, inspecteren en certificeren. Het is een instantie die producten, diensten en systemen aan de daarvoor geldende richtlijnen toetst.