Varsseveld, 11 november 2020

Beste ouders/verzorgers,

De corona tijd houdt ons allen nog steeds in de ban. Fasehuizen de Schakel wil de gezondheid van haar bewoners, maar ook van haar medewerkers en de rest van de Nederlanders zo goed mogelijk waarborgen. Ook wij hebben voorzorgsmaatregelen getroffen die invloed hebben op uw (klein)kind en zijn/haar omgeving.
De maatregelen die invloed hebben op u hebben wij eerder middels een brief kenbaar gemaakt. Daarnaast zou uw (klein)kind het niet eens kunnen zijn met de getroffen maatregelen. Voorop staat de gezondheid van de mensheid, dus zijn we genoodzaakt deze maatregelen te treffen.

De voorzorgsmaatregelen zijn opgesteld met als basis de richtlijnen van het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid in acht nemend.

We bekijken per week of nieuwe of aanvullende maatregelen nodig zijn om zo goed mogelijk de bewoners en medewerkers te beschermen. Middels de PB-er van uw kind zal u hiervan op de hoogte worden gebracht.

Alvast hartelijk dank namens Team de Schakel